Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku, informuje iż  przedłużono do 21 lipca 2020 roku termin składnia wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego  na operacje typ projektu nr 8  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej. Pozostałe warunki konkursu bez zmiany.