W dniu 15 maja 2019 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach Naboru nr 6/2019 na operacje z zakresu Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.