Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku informuje, że w ramach ogłoszonego naboru wniosków Nr 2/2019 o dofinansowanie realizacji projektów na operacje z zakresu typ projektu nr 5 wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR  Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020  nie wpłynął żaden wniosek.