Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 17/2018 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na operacje z zakresu typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali Działania 8.6. Inwestycje  na rzecz rozwoju lokalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nie wpłynął żaden wniosek.