ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej 

 

Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 - 2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-50/18 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, iż w dniu 17 lipca 2018 r. zostały zaktualizowane załączniki: