Dnia 08 sierpnia 2017 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 7/2017

Attachments:
Download this file (Załącznik Nr 1.pdf)Załącznik Nr 1[Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków Nr 7/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego]
Download this file (Załącznik Nr 2.pdf)Załącznik Nr 2[Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD :Kraina Mlekiem Płynąca\" z dnia 08 sierpnia 2017 r. w ramach naboru wniosków nr 7/2017 z 12 czerwca 2017r.]
Download this file (Załącznik Nr 3.pdf)Załącznik Nr 3[Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 08 sierpnia 2017r]