Dnia 14 marca  2017 r. dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr  2/2017