Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, iż w związku z oczywistą omyłką na Liście operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” w dniu 08 sierpnia 2017r. w zakresie naboru 10/2017, na operacje z zakresu - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej przedstawiamy listę ze skorygowaną omyłką.