Dnia 27 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowanych ze środków: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

 

LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” została oceniona wysoko, na 231 punktów i uzyskała II miejsce na liście ocenionych strategii.