Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 07 sierpnia 2018r. odwiedzili nas liderzy Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” realizując projekt pt. „Brama na Podlasie – Bramą do lokalnych tradycji” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

 Uczestnicy projektu zapoznali się z obszarem działania, misją, celami i Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Kraina Mlekiem Płynąca”.

Początek strony

RPOWP