Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zaprasza na  spotkanie informacyjne  w  związku z  ogłoszonymi  naborami  wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD na operacje z zakresu:

1.Rewitalizacja małej skali i Projekty z zakresu infrastruktury  społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

2. Odnowa wsi i miast na operacje z zakresu – budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego na operacje z zakresu - promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu  27 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia  ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

 W załączeniu karta zgłoszeniowa.

Początek strony

RPOWP