1. Elżbieta Parzych - Prezes
  2. Agnieszka Rutkowska - Wiceprezes
  3. Maria Misierewicz - Sekretarz 
  4. Zenon Henryk Białobrzeski - Członek Zarządu
  5. Andrzej Duda - Członek Zarządu
  6. Piotr Niedbała - Członek Zarządu