Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Informujemy, iż w dniach 13 i 14 lipca 2017 roku o godzinie 930  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

Planowany porządek posiedzenia:

1.Zatwierdzenie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru Nr 5/2017 zgodnych z LSR i PROW na lata 2014-2020.

3.Ocena wniosków o przyznanie pomocy wg Lokalnych kryteriów oceny na operacje z zakresu - zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup defaworyzowanych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

4.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Józef Dymerski

Początek strony

RPOWP