Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że w związku z oczywistymi omyłkami w dokumentacji w zakresie oceny i wyboru oceny operacji w ramach naboru 2/2020 na operacje z zakresu – rozwijania działalności gospodarczej w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w dniu 07.05.2020 r.  Rada skorygowała Listę  operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 2/2020  o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR  i  Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Początek strony

RPOWP