Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 31 marca 2020 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach Naboru nr 2/2020 na operacje z zakresu Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Początek strony

RPOWP