W dniu 14 października 2019 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach Naboru nr 11/2019 na operacje z zakresu Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.