Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 14 października 2019 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach Naboru nr 11/2019 na operacje z zakresu Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Początek strony

RPOWP