Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 5 października 2018 roku Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dokonała oceny i wyboru wniosków w ramach naboru nr 18/2018.

Początek strony

RPOWP