Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" w związku z pomyłką pisarską na Liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 15/2018 z dnia 27 września 2018 r. o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR oraz na Liście operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" w dniu 27 września 2018 r. dokonuje korekty ww. dokumentów - listy w załączeniu.  

Przedmiotowe omyłki nie miały wpływu na rozstrzygnięcie konkursu.

Początek strony

RPOWP