Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem  Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 8/2017 wniosków o udzielenie wsparcia na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej; Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nie wpłynął żaden wniosek.

 

Początek strony

RPOWP