Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Rada Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" w dniu 16.01.2018 roku dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 14/2017 .

Początek strony

RPOWP