Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 16 października 2017 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 12/2017.

Attachments:
Download this file (Lista zgodnych.pdf)Załącznik Nr 1[Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków Nr 12/2017 z dnia 20 sierpnia 2017 r. o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich]
Download this file (Lista wybranych.pdf)Załącznik Nr 2[Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 16 października 2017 r. w ramach naboru wniosków nr 12/2017 z 20 sierpnia 2017 r.]
Download this file (Protokół.pdf)Załącznik Nr 3[Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu16 października 2017 r.]
Download this file (Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.docx)Załącznik Nr 4[Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.]
Początek strony

RPOWP